Sinds januari 2017 wordt in Knokke-Heist het huisvuil 's nachts opgehaald. Concreet betekent dit dat het huisvuil vanaf 22 uur wordt opgehaald. Deze nachtophalingen werden ingevoerd om de meeuwenproblematiek in Knokke-Heist aan te pakken. Daarom kozen de gemeente Knokke-Heist en de milieudienst ervoor om een algemene oproep te doen om het huisvuil zo laat mogelijk buiten te plaatsen. Tijdens de zomer zullen de burgers, tweedeverblijvers en toeristen hier zoveel als mogelijk attent op gemaakt worden.

Daarnaast worden de alternatieven om het huisvuil correct aan te bieden in de kijker geplaatst. Knokke-Heist beschikt over 6 betaalcontainers waarin het afval tegen betaling van ? 2 op ieder moment in gedeponeerd kan worden. Het gebruik van een reglementaire afvalzak is dan niet nodig.

(DM)