Een groot onderzoek van de politiezone Kouter leidde in het najaar van 2017 tot de arrestatie van
...