Het jaar 2017 stond voor de Zeebrugse haven ongetwijfeld in het teken van de brexit. "Een jaar van voorbereiding om de haven
...