Tijdens de carnavalsstorm, op zondag 10 maart, blies de wind de glazen koepels op het
...