In het ontwerp is een jaarkalender opgenomen, waarin wel melding werd gemaakt van het Suikerfeest en het offerfeest, maar een aantal katholieke feestdagen bleken er niet op te staan. Filip Daem (N-VA) vond dit een regelrechte schending van het neutraliteitsbeginsel, waarop een verhitte discussie volgde.

Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) wees er op dat enkel de feestdagen die voor de kinderen van belang zijn vermeld worden, los van welke godsdienst ze op school volgen. "De voornaamste christelijke feestdagen, het lentefeest en dus ook het Suikerfeest worden vemeld." Uiteindelijk werd bij consensus besloten om geen enkele religieuze feestdag nog op te nemen in de schoolkalender. (SLW)