Anderzijds hebben politieke partijen 'posten' (gemeenteraadsleden, schepenen, burgemeester, provincieraadsleden, gedeputeerden,...) nodig
...