Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: "Gerucht over fusie met De Panne is fake news"

20/11/17 om 14:30 - Bijgewerkt op 21/11/17 om 00:11

Maandagavond kwam de gemeenteraad van Veurne opnieuw samen. Mario Haelewyck (Open VLD) wou duidelijkheid over potentiële fusiegesprekken met De Panne.

De gemeenteraad van Veurne komt weer samen. © MF

 • Matthias Feyen

  Einde van de gemeenteraad

  De zitting van november is achter de rug.

  Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide van vrijdag 24 november.

 • Matthias Feyen

  Mededelingen

  De laatste zitting van het jaar vindt plaats op maandag 18 december om 20 uur. Een belangrijke zitting, want dan staat de budgetbespreking op de agenda.

 • Matthias Feyen

  Bitse discussie op het einde

  Wouter Vanlouwe (N-VA) vraagt tot slot nog een stand van zaken over de heraanleg van de atletiekpiste. "Wat is de totale kostprijs en hoeveel bedraagt de toegezegde provinciale subsidie", wil hij weten.

  Het raadslid komt nog even terug op de opmerking van de voorzitter aan het begin van deze zitting. Toen kreeg Mario Haelewyck (Open VLD) een pluim van Jef Goens (CD&V) omdat hij zijn interpellatie had ingediend zoals het hoort, in tegenstelling tot Wouter Vanlouwe dus. "In de hoofding van mijn mail ontbrak inderdaad de titel 'interpellatie'. Wat deze tussenkomst betreft: ik kan u alvast zeggen dat ik intussen een mail kreeg van gedeputeerde Carl Vereecke."

  Schepen van Sport Pascal Sticker (Veurne Plus): "Ik dacht er nog aan om het antwoord op uw interpellatie te mailen, maar mijn respect voor deze gemeenteraad en het huishoudelijk reglement is groter dan dat van u", haalt hij uit.

  Daarop ontstaat een bitse discussie tussen het oppositieraadslid en de schepen van Sport. "De subsidieverdeling van de provincie is de bevoegdheid van de provincieraad. U beschikt over informatie als provincieraadslid en u schermt daar met mails", klinkt het bij Pascal Sticker, waarop het welles-nietesspelletje verdergaat.

  "U hebt geen respect. Ik heb nooit gezegd dat de atletiekpiste zomaar vernieuwd zou worden, wel op voorwaarde dat we subsidies konden krijgen. U vond destijds dat dit dossier teveel geld kost", stelt de schepen.

  "Wij zijn helemaal niet tegen de heraanleg van de atletiekpiste, laat dat duidelijk zijn", laat Wouter Vanlouwe nog optekenen tussen de discussie door.

 • Matthias Feyen

  Aankoop van grasmaaiers

  Dirk Kesteloot (N-VA) interpelleert over de aankoop van grasmaaiers. "Bij de gunning en levering van drie grasmaaiers worden vier ondernemers uitgenodigd voor de onderhandelingsprocedure: één firma uit Veurne en drie van buiten Veurne. Waarom wordt er maar één firma uit Veurne aangeschreven terwijl er nog zijn", vraagt hij.

  "Dat klopt, de dienst vroeg een prijs ter vervanging van drie grasmaaiers. De dienst doet navraag bij de arbeiders en de mensen die dagelijks met machines moeten werken om te weten wat hun voorkeur is", antwoordt bevoegd schepen Anne Dequidt (CD&V).

  "In mei of april werden er twee mensen aangeschreven voor een ander dossier. De jonge ondernemer bleek goedkoper te zijn, maar toch kreeg de gevestigde waarde de opdracht. Dat vind ik erg vreemd", merkt Dirk Kesteloot op.

  "Dat maakt onderdeel uit van de onderhandelingsprocedure", stelt de schepen.

  Dirk Kesteloot sluit zijn interpellatie af met een warme oproep bij het stadsbestuur om jonge ondernemers een kans te geven. "Dat komt de lokale economie ten goede en is bovendien duurzamer", klinkt het.

 • Matthias Feyen

  Misverstand

  Binnen de discussie is er even een misverstand tussen Dirk Kesteloot (N-VA) en Nathalie Delva. De schepen herhaalt luid dat er geen enkele expert over Baretta in de cultuurraad is, maar dat de cultuurraad verder wel heel wat experten en ervaringsdeskundigen telt.

  "Gelieve referenties op te vragen van restaurateurs als u iemand voordraagt", aldus nog Dirk Kesteloot.

 • Matthias Feyen

  Collectie van Baretta

  Dirk Kesteloot (N-VA): "Vorig jaar werden twee werken van de Baretta-collectie - Ecce Homo en Beethoven - gerestaureerd. In mijn tussenkomst van vorig jaar beloofde de schepen van Cultuur om jaarlijks enkele werken te laten restaureren. Is dat zo? In de notulen van het schepencollege van 10 oktober lees ik dat de twee dames die de hierboven vernoemde werken hebben gerestaureerd aan het stadsbestuur een mandaat vragen voor onderzoek naar Louis Baretta. Zeer bizar als je weet dat de toegang tot musea en andere instellingen steeds op een eenvoudige aanvraag wordt toegekend. Hierbij vraag ik mij toch af of dit geen list is van die dames, wetende dat de volledige collectie in erbarmelijke toestand is en hoogdringend aan restauratie toe is, om de volledige restauratie naar zich toe te trekken."

  "Het klopt dat we die twee dames opnieuw bevraagd hebben, maar zij vinden dit niet de juiste manier", repliceert bevoegd schepen Nathalie Delva. "We kregen slechts één reactie op onze vraag. 'Wij hebben hier geen tijd voor' was een opmerking die we kregen en anderen hadden hiervoor dan weer geen expertise. Beide dames zijn gebeten door Baretta. Bepaalde instellingen vinden het gemakkelijker dat er een mandaat is van de stad, niet iedereen mag collecties bekijken bij sommige instanties. Er is hier volgens mij zeker en vast geen sprake van een list, zoals u oppert. De restaurateurs zijn geen grote firma's die zich financieel willen binden aan de stad", gaat de schepen verder.

  "Wordt er geluisterd naar de mening van de dienst Erfgoed? De cultuurraad is een adviesorgaan. Als je hen negeert, wat is dan het nut", wil Dirk Kesteloot nog weten.

  "Dat wordt zeker gedaan, ik wil u zelfs een lijstje geven van de personen die gecontacteerd werden. Ik ga nooit voorbij hun advies. Er kan zeker over de collectie gesproken worden, maar is er vandaag geen enkele expert over Baretta in de cultuurraad. Ik heb hen de vraag niet gesteld omdat hun expertise daar niet ligt", aldus Nathalie Delva.

 • Matthias Feyen

  Voldongen feiten

  "Ik heb niet voorgesteld om een fusie mogelijk te maken, ik stel gewoon voor om dit onderwerp bespreekbaar te maken en af te toetsen. Zo komen we misschien nooit voor voldongen feiten te staan", aldus Mario Haelewyck.

  "U moet daarover dan niet interpelleren. Er moet eerst een basistekst zijn tussen twee gemeenten, een fusie kan alleen maar zo verlopen. Geen zorgen, met uw Stadslijst mag u deelneen aan de gemeenteverkiezingen in Veurne", prikkelt Peter Roose zijn collega in de oppositie nog eens.

  "Misschien weet u ook niet alles", laat Mario Haelewyck nog optekenen.

 • Matthias Feyen

  “Gerucht over fusie met De Panne is fake news”

  Mario Haelewyck (Open VLD) interpelleert over een potentiële gemeentefusie tussen Veurne en De Panne. Hij heeft daarover geruchten opgevangen.

  "Er zijn geen verslagen van een overleg en er zijn ook geen data. Er is hiervan bovendien geen verslag in de notulen van het schepencollege. We hebben de fusies van steden en gemeenten wel besproken in het schepencollege in het kader van de actualiteit. Zoals de Amerikaanse president zou zeggen: dit is fake news", zet burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) de puntjes op de i. "U zal zich met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar dus niet moeten verantwoorden in De Panne en daar zal u dus ook geen kandidaten kunnen zoeken voor uw lijst. We willen het komende jaar trouwens eerst nog volop gebruiken om de projecten die dit stadsbestuur in ontwikkeling heeft goed af te werken", klinkt het nog.

  "Fake news binnen de meerderheid, zou ik dit durven samenvatten. Waarom durft men dit idee en dit concept niet eens delen samen met alle gemeenteraadsleden, over alle partijgrenzen heen? Zo kan er een visie ontwikkeld worden en kijken we wat de pijnpunten van een mogelijke gemeentefusie zijn. Zo kan dit initiatief door iedereen gedragen worden", repliceert Mario Haelewyck.

  "Nu draait u de situatie om, collega. Nu bent u blijkbaar een voorstander van een fusie met de Panne", aldus Peter Roose. "Nu doet u als president Trump en draait u alles om", zegt Mario Haelewyck verbouwereerd.

  "Nee u draait alles om, want u suggereert dat er gesprekken waren met het gemeentebestuur van De Panne. Het is gemakkelijk om te stellen dat er een overleg zou geweest zijn, zoiets kan ik niet ontkennen of bewijzen. Alles is bespreekbaar in de commissie voor mijn part, maar vandaag is een gemeentelijke fusie niet aan de orde van de dag. Het is bovendien praktisch niet haalbaar om een fusie te realiseren tegen het einde van het jaar. Mag dit onderwerp niet aan bod komen binnen het schepencollege misschien?", kaatst de burgemeester de bal terug.

 • Matthias Feyen

  Kaart voor mensen met een handicap

  Marieke Stubbe (N-VA) interpelleert over de invoering van de European Disability Card in Veurne. "Deze kaart is voor mensen met een handicap een bewijsstuk dat aantoont dat ze in ons land erkend zijn als persoon met een handicap. De invulling van deze kaart gaat in de eerste plaats naar het bevorderen van de toegankelijkheid tot deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Met deze kaart kunnen mensen met een handicap alvast genieten van tal van voordelen."

  "Geen probleem om aan te sluiten bij dit voorstel. We moeten wel nog onderzoeken welke diensten hiervoor in aanmerking komen", aldus burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "In het stedelijk infoblad kan misschien vermeld worden hoe mensen dit zelf kunnen indienen", stelt Marieke Stubbe.

  "Geen enkel probleem", is het antwoord van de burgemeester.

 • Matthias Feyen

  Discussie over (aanwezige?) fruitbomen in Vaubanpark

  Dirk Kesteloot (N-VA) plaatste een extra punt op de agenda over de aanplanting van hoogstamfruitbomen in Vaubanpark I, een publiek toegankelijke boomgaard. "De kostprijs per fruitboom inclusief materiaal en aanplant kost om en bij de 45 euro. In het kader van de verbetering van de biotoop van de Eikelmuis stel ik voor dat het stadsbestuur hoogstamfruitbomen aanplant op de Vaubansite I", aldus het voorstel.

  "We hebben dit voorstel nagelezen. De hele historiek hebben we niet opgezocht, maar de groendienst weet dat er fruitbomen aangeplant zijn. Die zijn dus al aanwezig en zullen nog groeien. Ik begrijp uw vraag niet goed. Heel wat bomen in Vauban I zijn aan de kleine kant. Als ze op termijn volgroeid zijn, dan moeten we nog kijken als er nog plaats is voor andere bomen", repliceert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "Ik denk dat er geen fruitbomen staan. Als u mij een lijst kan geven van bomen die er staan: graag. Ik hoorde andere dingen van onze milieudienst", aldus Dirk Kesteloot. "Mijn informatie van de groendienst is nochtans anders", geeft de burgervader nog mee.

  "Ik trek mijn toegevoegd agendapunt terug en ga controleren als er fruitbomen staan", aldus Dirk Kesteloot.

 • Matthias Feyen

  Liefde voor de Nieuwstraat

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van wegeninfrastructuur in de Nieuwstraat goed te keuren. "De bewoners zullen tevreden zijn, want veel mensen waren bang om door het straatje te lopen 's avonds. Sommigen hadden schrik dat ze zouden vallen. Met fierheid hebben we dit centraal, mooi straatje in onze stad. Hopelijk kan dat ook zo blijven", aldus Mario Haelewyck (Open VLD), die zelf in de Nieuwstraat blijkt te wonen.

  "We gaan ons best doen", zegt schepen Anne Dequidt (CD&V).

 • Matthias Feyen

  Reglement voor verhuispremies

  Het gemeentelijk reglement voor verhuispremies passeert de revue. Mario Haelewyck (Open VLD) heeft enkele vragen voor schepen Celine Mouton (Veurne Plus) en stelt een amendement voor. "Aangezien er het afgelopen jaar toch heel wat zaken opgestart zijn in het centrum en de leegstand daalt, verzoek ik de gemeenteraad om het reglement te wijzigen. De ingangsdatum wordt dan 1 januari 2017. De aanvragers die in aanmerking komen voor deze premie en die hun handelsactiviteit zoals voorzien in dit reglement gestart zijn na 31 december 2016, kunnen zich dan nog regulariseren door een aanvraag in te dienen voor 31 december 2017", luidt zijn voorstel.

  "Juridisch is dat niet mogelijk, want de winkelnota werkt in fases. Dat is een Vlaams besluit", antwoordt de schepen.

  "Het zit niet in het dossier, hoe kan ik dat weten? Ik zocht het op in de winkelnota van een paar jaar geleden. Het dossier is dus niet volledig en het reglement ook niet. Uw beweringen zijn goed voor mij, maar ik wens dat er toch gestemd wordt over het amendement. Het is toch ingediend", stelt Mario Haelewyck.

  Het voorstel wordt meerderheid tegen minderheid afgekeurd, het omgekeerde geldt voor het agendapunt zelf, waarbij de oppositie zich onthoudt.

 • Matthias Feyen

  Camera's aan en in de nieuwe sporthal

  De gemeenteraad moet advies geven over de inzet van een bewakingscamera aan en in de nieuwe sporthal. "Cameratoezicht draagt bij tot de veiligheid van de ingang en de fietsenstalling van de sporthal, net als van de binnenkant van het complex. Een camera kan een nuttig hulpmiddel zijn voor de objectieve waarneming van beschadigingen aan het gebouw. Ook biedt het een ontradend effect", klinkt het.

  Wouter Vanlouwe toont zich namens N-VA een voorstander van de camera's aan de sporthal en brengt de ANPR-camera nog eens kort te sprake.

 • Matthias Feyen

  Steun voor noodlijdende Rohingya

  De toekenning van de noodhulp aan Rode Kruis Vlaanderen voor de noodlijdende Rohingya in Bangladesh is het volgende punt op de agenda.

  "Het Internationale Rode Kruis ondersteunt in Bangladesh 175.000 mensen op de vlucht met gezondheidszorg, voedsel, water en onderdak. Rode Kruis Vlaanderen helpt 3.000 gezinnen met veilig water en sanitair en vraagt daarbij financiële steun aan de steden en gemeenten. Het ERU-team (Emergency Response Unit) zal ter plaatse meehelpen in de selectie van begunstigen en zorgen voor een correctie verdeling van de hulpgoederen", klinkt het.

  De gemeenteraad keurt een bedrag van 1.500 euro als gemeentelijke toelage voor dringende humanitaire hulpverlening bij rampen of noodhulp unaniem goed.

 • Matthias Feyen

  Nieuwe straatnamen

  De culturele raad adviseert voor de zijstraat van de Gouden-Hoofdstraat in Beauvoorde de straatnaam Moucheronstraat, een verwijzing naar het verdwenen kasteel de Moucheron.

  De straat in de nieuwe industriezone ter hoogte van Sint-Idesbaldusstraat krijgt dan weer de straatnaam 'Niklaas de Rooverplein'. De naam verwijst naar de laatste cisterciënzermonnik van de Duinenabdij.

  Beide nieuwe straatnamen passeren snel de revue. "De Abt Hostestraat zou ook mooi geweest zijn", zorgt Guido Hoste (CD&V) voor de komische noot. "Er woonden in vroegere tijden daar families met mijn naam."

 • Matthias Feyen

  Steun voor Rode Kruis afdeling Veurne

  De gemeenteraad voorziet een investeringssubsidie voor de aankoop van nieuwe kleding voor de vrijwilligers van het Rode Kruis afdeling Veurne.

  De lokale afdeling van het Rode Kruis wil overgaan tot de aankoop van nieuwe werkpakken. Dat vergt een aanzienlijk investering en daarom vraagt de afdeling een financiële tussenkomst van het stadsbestuur. "Als tegenprestatie is het plaatselijk Rode Kruis bereid om haar medewerking te verlenen aan jaarlijks drie stedelijke initiatieven waarbij, door het groot aantal aanwezigen, een verhoogd risico is op ongevallen. De vereniging engageert zich ook om drie opleidingen per jaar te geven in het kader van Hartveilige Stad aan het personeel van de stad, het OCMW en de leden van erkende Veurnse verenigingen. De beoogde subsidie bedraagt maximum 50 procent van de kostprijs voor de aankoop van werkpakken", aldus het agendapunt.

  "Ik heb geen idee hoeveel de subsidie bedraagt, maar ik heb begrepen dat de stickerverkoop onvoldoende is om de kosten te dekken. Er is geen nationale subsidie voorzien voor de aankoop van nieuwe werkpakken", antwoordt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) op Dirk Kesteloot (N-VA).

  Het Vlaamsgezind raadslid heeft het tijdens het overlopen van evenementen in Veurne over 'Veurne, Het Feest', in plaats van Veurne La Fête en dat niet voor het eerst tijdens de gemeenteraad.

  "Wat als het Vlaams Kruis volgende week aanklopt voor subsidies", oppert Dirk Kesteloot nog. "Dat gaan we dan wel zien", laat de burgemeester optekenen.

 • Matthias Feyen

  "Vragen bij fiscale constructie Monnikenhoek"

  De raadsleden bespreken de akten inzake onderhandse verkopen gelegen in het terrein Monnikenhoek.

  De verkoopsprocedure voor het bedrijventerrein Monnikenhoek werd door de WVI gestart op 5 oktober 2016. Monnikenhoek is een gemengd bedrijventerrein met een projectgebied. Een groot deel van het gebied, inclusief wegenis en buffering, zal ontwikkeld worden voor regionale bedrijvigheid. Zo'n 2,5 hectare wordt ingericht als architecturale, landschappelijke kwalitatieve zone voor grootschalige kleinhandel en op de resterende 2,9 hectare wordt lokale bedrijvigheid voorzien.

  "N-VA is geen tegenstander van dit dossier, laat dat duidelijk zijn. Economie en lokale ondernemers dragen wij een hart toe. Wij stellen ons echter wel vragen bij de fiscale constructie die werd opgezet om de planbatenheffing te ontwijken. Het dossier is bovendien onvolledig. Het is frappant dat we op de dag van de zitting een aantal wijzigingen moeten ontdekken. De WVI realiseert 14 tot 15 miljoen euro zuivere winst", komt Wouter Vanlouwe (N-VA) tussen.

  "De notaris was niet klaar, daarvoor wil ik mij verontschuldigen. Uw verhaal over de constructie kennen we, daarop kom ik niet terug. We weten dat u niet akkoord gaat daarmee. De WVI is in onderhandeling met een aantal ondernemers", repliceert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) op de vragen van Wouter Vanlouwe.

  "De ondergrond is turf en telkens lopen jullie daarin. Daarmee moet je toch rekening houden", stelt het N-VA-raadslid. "Er is geen enkele problematiek van veen, het heeft te maken met de harde samenstelling van een aantal zaken in de grond waardoor de onderfundering dieper was", stelt Peter Roose.

  De oppositie onthoudt zich bij de stemming. "De fiscale constructie op zich, daar kunnen we ons niet achter scharen", klinkt het de motivatie.

  Wouter Vanlouwe wil dat er in de notulen opgenomen wordt wie de leden van het toewijzingscomité zijn. "Dat kan niet geëist worden", stelt de voorzitter.

 • Matthias Feyen

  Deelname aan Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek

  De deelname aan de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek wordt unaniem goedgekeurd.

  De Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek wordt opgericht om de beleidsuitvoering met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking van de Westhoekgemeenten efficiënter te laten verlopen met drie grote pijlers: regionale samenwerking, intergemeentelijke personeelsleden en regionale projecten.

  De vereniging wordt opgericht op 1 januari 2018 voor een termijn van 8 jaar. Nadien zijn er nog verlengingen mogelijk.

 • Matthias Feyen

  Stemmen geblazen

  De eerste agendapunten behandelen de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de IWVA met de aanduiding van vier vertegenwoordigers: Jef Germonpré (CD&V), Jonas Bel (Veurne Plus), Pieter Loose (Veurne Plus) en Dirk Kesteloot (N-VA).

  Bij de vier afzonderlijke stemrondes krijgt Guido Hoste telkens één of meerdere stemmen achter zijn naam. Een ludieke opmerking van het ouderdomsdeken van CD&V Veurne blijft deze keer uit.

  Guido Hoste zelf wordt niet veel later aangeduid als vertegenwoordiger voor de buitengewone vergadering van de WVI.

 • Matthias Feyen

  Pluim van de voorzitter

  De fractie van Open VLD - Mario Haelewyck dus - krijgt een pluim van voorzitter Jef Goens (CD&V) omdat zijn interpellatie goed ingediend werd zoals het hoort. Voorzitter Jef Goens (CD&V) raadt de andere oppositiefractie N-VA aan om daar een voorbeeld aan te nemen. Dat zorgt meteen voor een vrolijke noot bij de start van de zitting.