Het project Parkeer en Zorg richt zich tot mensen die zelf zorg nodig hebben, maar ook tot hun buren en bij uitbreiding tot de hele gemeenschap.
...