De investering kadert in een plan om de problematiek rond transmigranten terug te dringen. De parkings langs de E40 richting Frankrijk vormen immers
...