Het was bij momenten een gelaten voorzitter die de aanwezigen toesprak. "
...